close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0392

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

8

4

het

B09: Eene Geringe vermindering in vergelijk van de armoede deeser

ger

de vermindering is gering

Colonis mitsgaders het klijn getal Particuliere vaar„

Z:

„tuijgen en handelaaren.

Men heeft eenige veramndering 310.

Wij hebben absolut eenige veranderingen moeten maken in.

gemaakt in de Pagt Conditien

van de Bazaar

de pagt Conditien van de Basaar en het slagten van het

Beestiaal, dog dezelve zijn zeer gering

Notitie aantoonende hoe veel de agterstallen der gerandsoeneerde

„ben en met ’t slot der boeken van dezen Jaare als nog sommeeren, met aanwijsing h

D Negorij Nusfanive volgens Aanreek„ van Banda per Restant

over het alhier betaalde uijt Cassa aan den orangkaij van quaus

§ 311:

In dezen Jaare geliquideert ze uijt het fonds der gerand Soeneerde Amboineesen als

en ’t slagten van t Beestiaal

de Negorij Loija volgens aanreek: van Banda per Restant

Jn dezen Jaare ingekoomen uijt de door deze Negorij aan dE Comp: geleverde S.

E:: Comptoir Saparoua volgens aanreek„d van Banda per Restant

„o van hier over 3: van Maccasser herwaards gezonden

8

d„

Stila volgens Aanreek=s van Banda per Restant

=

Saparoua

Haroeko

_

4

—„ Banda en Ternaten

_=o Bouro

—= over het alhier uijt Cassa betaalde aan verscheidene Cerams

Manina volgen s Aanreeck: per Restant van Bansa d:

Het alhier uijt Cassa betaalde dan verscheidene Ceramse Regenten

hier op in mindering voldaan

TeHlijff da

Daar en tegen staat de reekening der gerandsoeneerde Ambtine

mitsg„s een afslaager van §312:

Boeken aan dit hoofd Casteel te vooren, voort gevloeijt uijt ’t daar toe ingevoerd

de Visch Markt aangesteld.

zo dat het agterstal der gerandsoeneerde Amboinees en op zig zelv mi

van dezen Jaare niet Grooter blift; als

/: onderstonde: Amboina Nieuw Victoria oolij

/:was getekend:/: I: A: Schilling: