close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder de Iaa Laaken dienen wij voor af te vertoonen

6317:

Debit

P„r Rastamt onder dato de Hzes als

In de Hoofd Administratie of Liever Groot Geld

Cassa

30035

R„o

14: 2:

De kleene Geld Cassa

28064

19¾:

Winkel

10842.

24:

Ten Comptoire Hila.

4192:

39:½

_=o

Saparoua

11649:

27:¾:

_o

Haroeko.

5203:

33:/4:

Laricque

4495

16:/4:

Bouro

6124:

1:¾:

_=o Manipa

3392:

2: 2/5

164000: 13:

Den Verkoop van Leijwaten uijt s Comp„s kleede Winkel Htelles

voor dit Jaar

3000:

op

Zegel Reekening 's Heeren geregtigheid en de helft der Eijkpenn: A:o vergan

gen bedragen hebbende rd„s 1661: 45:— - stelle op

1000:

De Sagten welke in de Eerst komende 12: /m: ofte van primo ber dezes Jaars

tot ult Aug„s aanstaande staan ontfangen te werden zullen monteeren

15611:

De Jnkomsten van SComp„s Lagou bossen ten Comptoir HtCa in ’t afgesloo„

tere Boekjaar geformeert hebbende rd„s 1481: 12: stille op:

1000:

Dus zal er min of meer nog aan tontant, zo hier aan T Aooft Costeel, als

op de respective buijten Comptoiren benoodigt zijn

124822:

26:

Somma

Rr/ 249433:39:

de

erd

10