close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0396

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder de Iaa Laaken dienen wij voor af te vertoonen

6317:

Debit

P„r Rastamt onder dato de Hzes als

In de Hoofd Administratie of Liever Groot Geld

Cassa

30035

R„o

14: 2:

De kleene Geld Cassa

28064

19¾:

Winkel

10842.

24:

Ten Comptoire Hila.

4192:

39:½

_=o

Saparoua

11649:

27:¾:

_o

Haroeko.

5203:

33:/4:

Laricque

4495

16:/4:

Bouro

6124:

1:¾:

_=o Manipa

3392:

2: 2/5

164000: 13:

Den Verkoop van Leijwaten uijt s Comp„s kleede Winkel Htelles

voor dit Jaar

3000:

op

Zegel Reekening 's Heeren geregtigheid en de helft der Eijkpenn: A:o vergan

gen bedragen hebbende rd„s 1661: 45:— - stelle op

1000:

De Sagten welke in de Eerst komende 12: /m: ofte van primo ber dezes Jaars

tot ult Aug„s aanstaande staan ontfangen te werden zullen monteeren

15611:

De Jnkomsten van SComp„s Lagou bossen ten Comptoir HtCa in ’t afgesloo„

tere Boekjaar geformeert hebbende rd„s 1481: 12: stille op:

1000:

Dus zal er min of meer nog aan tontant, zo hier aan T Aooft Costeel, als

op de respective buijten Comptoiren benoodigt zijn

124822:

26:

Somma

Rr/ 249433:39:

de

erd

10