close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vermogen eenig volk of vaartuijg herwaards te senven, ten

zij dezelve voorsien werden van een behoorlijk Pas of tee

ken waar bij het getal en de naamen der Manschappen

duijdelijk bekent staat, om alle desertie van den Jnlan„

der voor te komen.

§ 353:

Den Casteels opperchirurgijn Christiaan

Hoffman op den 3: Augustus in onse Vergadering

op de vertooning van den Cas„

deels Opperchirurgijn Hoffman

vertoonende, dat hij tot het bereijden van salven eenige

Ingredienten noodig had: zoo heeft hij aangeweesen, dat

door de extra ordinair verstrekkingen, aan de scheepen

’t Buijten Leven de Jonge Orangeboom en

de Zilvere Leeuw, hij ten eenemaal van diverse salven

en plaijsters, ontbloot was en zig niet in staat bevond,

het Casteel langer te gerieven indien hem geene verstrek

zijn denzelven eenige Ingredien

king gedaan wierd, zoo hebben wij hem in steede van de

ten tot het bereiden van salven

verstrekt

g’eijschte.

20: kan olijven olij

20: Asfijn Hollands

40: olij van Klappus

50: lb: wax

Rick

50.

Harpuijs, de helfte van dit een en ander doen

50

verstrekken.

bij

het aange

Arthili

Waar

met de

Canos

en een

plaas

Zoem

te der