close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0468

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vermogen eenig volk of vaartuijg herwaards te senven, ten

zij dezelve voorsien werden van een behoorlijk Pas of tee

ken waar bij het getal en de naamen der Manschappen

duijdelijk bekent staat, om alle desertie van den Jnlan„

der voor te komen.

§ 353:

Den Casteels opperchirurgijn Christiaan

Hoffman op den 3: Augustus in onse Vergadering

op de vertooning van den Cas„

deels Opperchirurgijn Hoffman

vertoonende, dat hij tot het bereijden van salven eenige

Ingredienten noodig had: zoo heeft hij aangeweesen, dat

door de extra ordinair verstrekkingen, aan de scheepen

’t Buijten Leven de Jonge Orangeboom en

de Zilvere Leeuw, hij ten eenemaal van diverse salven

en plaijsters, ontbloot was en zig niet in staat bevond,

het Casteel langer te gerieven indien hem geene verstrek

zijn denzelven eenige Ingredien

king gedaan wierd, zoo hebben wij hem in steede van de

ten tot het bereiden van salven

verstrekt

g’eijschte.

20: kan olijven olij

20: Asfijn Hollands

40: olij van Klappus

50: lb: wax

Rick

50.

Harpuijs, de helfte van dit een en ander doen

50

verstrekken.

bij

het aange

Arthili

Waar

met de

Canos

en een

plaas

Zoem

te der