close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tr

Ao 1783

1185

i

27

29

8:

12:

13:

—.

—:

14:

—:

15.

—: 16:

Maart

Man

_„o

Iuny

_„o

_„o

_„o

_„o

_„o

10

-„

_„o

1

25

Vertrekt te rug den 6: April, met 7: onverkoopbare slaven, eenige Lijwaten en gepermitteerde

kleenigheeden

Arriveert Nahoewai, oudste van Toeloetij, met zijn Jonk en 15: maij ter verkoop van een

Lading Sagoe meel, tot defentie Een snaphan en eenige kruijten loot;

Retourneert den 8: April, met eenige kleinigheden;

Verschijnt den Capitain van Keffing Bacekang, per Jonk met 15: koppen, ter verkoop

aanbrengende eenige Papoese slaven en wat sagoe, gemonteert met 1: snaphaan, 1: kantak

en 100 voor de snaphaan

keert na eenige dagen te rug met wat kleenigheeden

komt ook van keffing Nrie personk met nog 9: man, ter verkoop aanbrengen 1: slaaf en

wat toemangs sagoemeel

1

keert na eenige dagen te rug met wat kleenigheeden,

Js Kakiaij van Hatoemetting aangekomen, met een Jonk en bemand met nog 20: koppen

en hooft tt Negotie mede gebragt 100: stux kroonvogels, met eenige Picols Paripangs

tot defentie 1: rantak, 2: snaphanen, 2: bottels kruijt en 100. kogels

Vertrekt den 23: daar aan te rug, met wat Rijst en Lijwaten

Arriveert den oranghaij van Jepa Tuwale per jonk met 10: man hij brengt aan 200: toem:

Sagoemeel, tot defentie 2: snaphanen zonder kruijt en

Retourneert den 24: met wat Rijst en een weinig Lijwaten

komt aan den kassic van Hatoemetting Fouabessie per Jonk met 7: koppen, beladen

met sagoe meel en gemonteert met 1: snaph: 1: bottel kruijt en 6: kogels:

den 24: dezer mantkeert denzelven te rug met wat Rijst, gepermitteerde Lijwaten

ijzer en koperwerken daar onder 2: gommen,

Js ook aangekomen Batoe Boa, van Hatoemetting met zyn Jonk, bemand

met nog 10: koppen en beladen met sagoe meet; tot defentie 1: snapth: 4: sch: kruijt en 4: kog:s

Hij verkoopt zijn Jonk en vaart met manschapen Amunitie over per Jonk van even

„gemelde kassiesie scuabessie;

Verschijnt sewa en keffing per Jonk met 13: koppen, aanbrengende 30: Stux kroon

vogels en 3. pic:s Taripangs, tot defentie 2: ps snaphanen, 60: kogels, en een weinig kruit

Den 24: daar aan vertrekt hij weder hij weder met eenige Comp:s, en andere Lijwaten parr: en messen

Is den Radja van Hatoemetting g’arriveert per jonk met 23. koppen, beladen met Jagoe

„meel, en eenige Loeris, tot defentie 4: snaphanen 1½. bost: kruijt en 30. kogels,

en den 24: weder, vertrocken met wat Lijwaten, koperwerken, parrings, en andere geper„

„metteerde kleenigheden:

Arriveert den Radja van Werinama Boijlilie, en Capitain van Fanaforg met eer

Jonk bemand met nog 15: koppen, beladen met sagoemeel; tot defentie 3: snaphaenen

§1: Pistool 1: Donderbus 1: bottel kruijt en 40: Dogels

vertrekken den 30: te rug met eenige Cust en andere Lijwaten, Parrings Bijlen en rijst;

Verschijnt den Radja van Tobo Mullelok per jonk met 11: man en brengt aan 60: kroon„

„vogels, met 300: toemangs sagoemiet/ tot dejentie 1: dosz: scherpe Patt: en 30: kogels;

vertrekt den 30: le rug met eenige Custen andere Lijwaten rijst, Parrings bijlen en kleenigheeden

Komt: