close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0541

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tr

Ao 1783

1185

i

27

29

8:

12:

13:

—.

—:

14:

—:

15.

—: 16:

Maart

Man

_„o

Iuny

_„o

_„o

_„o

_„o

_„o

10

-„

_„o

1

25

Vertrekt te rug den 6: April, met 7: onverkoopbare slaven, eenige Lijwaten en gepermitteerde

kleenigheeden

Arriveert Nahoewai, oudste van Toeloetij, met zijn Jonk en 15: maij ter verkoop van een

Lading Sagoe meel, tot defentie Een snaphan en eenige kruijten loot;

Retourneert den 8: April, met eenige kleinigheden;

Verschijnt den Capitain van Keffing Bacekang, per Jonk met 15: koppen, ter verkoop

aanbrengende eenige Papoese slaven en wat sagoe, gemonteert met 1: snaphaan, 1: kantak

en 100 voor de snaphaan

keert na eenige dagen te rug met wat kleenigheeden

komt ook van keffing Nrie personk met nog 9: man, ter verkoop aanbrengen 1: slaaf en

wat toemangs sagoemeel

1

keert na eenige dagen te rug met wat kleenigheeden,

Js Kakiaij van Hatoemetting aangekomen, met een Jonk en bemand met nog 20: koppen

en hooft tt Negotie mede gebragt 100: stux kroonvogels, met eenige Picols Paripangs

tot defentie 1: rantak, 2: snaphanen, 2: bottels kruijt en 100. kogels

Vertrekt den 23: daar aan te rug, met wat Rijst en Lijwaten

Arriveert den oranghaij van Jepa Tuwale per jonk met 10: man hij brengt aan 200: toem:

Sagoemeel, tot defentie 2: snaphanen zonder kruijt en

Retourneert den 24: met wat Rijst en een weinig Lijwaten

komt aan den kassic van Hatoemetting Fouabessie per Jonk met 7: koppen, beladen

met sagoe meel en gemonteert met 1: snaph: 1: bottel kruijt en 6: kogels:

den 24: dezer mantkeert denzelven te rug met wat Rijst, gepermitteerde Lijwaten

ijzer en koperwerken daar onder 2: gommen,

Js ook aangekomen Batoe Boa, van Hatoemetting met zyn Jonk, bemand

met nog 10: koppen en beladen met sagoe meet; tot defentie 1: snapth: 4: sch: kruijt en 4: kog:s

Hij verkoopt zijn Jonk en vaart met manschapen Amunitie over per Jonk van even

„gemelde kassiesie scuabessie;

Verschijnt sewa en keffing per Jonk met 13: koppen, aanbrengende 30: Stux kroon

vogels en 3. pic:s Taripangs, tot defentie 2: ps snaphanen, 60: kogels, en een weinig kruit

Den 24: daar aan vertrekt hij weder hij weder met eenige Comp:s, en andere Lijwaten parr: en messen

Is den Radja van Hatoemetting g’arriveert per jonk met 23. koppen, beladen met Jagoe

„meel, en eenige Loeris, tot defentie 4: snaphanen 1½. bost: kruijt en 30. kogels,

en den 24: weder, vertrocken met wat Lijwaten, koperwerken, parrings, en andere geper„

„metteerde kleenigheden:

Arriveert den Radja van Werinama Boijlilie, en Capitain van Fanaforg met eer

Jonk bemand met nog 15: koppen, beladen met sagoemeel; tot defentie 3: snaphaenen

§1: Pistool 1: Donderbus 1: bottel kruijt en 40: Dogels

vertrekken den 30: te rug met eenige Cust en andere Lijwaten, Parrings Bijlen en rijst;

Verschijnt den Radja van Tobo Mullelok per jonk met 11: man en brengt aan 60: kroon„

„vogels, met 300: toemangs sagoemiet/ tot dejentie 1: dosz: scherpe Patt: en 30: kogels;

vertrekt den 30: le rug met eenige Custen andere Lijwaten rijst, Parrings bijlen en kleenigheeden

Komt: