close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pr Transport

Den Chinees I710 Theen.

Ao 1784: 18: Septemb: Onderneemt den Eigenaar hier mede, bemand met nog 33: koppen de reise

na Batavia verioert neets ten handel. gemonteert met 3: stuck: Canon 10„

snaph: 400: p„s koegels inz:t 100: a„ Kuskruit en 20: p„s Handgranaten,

arriveert den 12: Januarij 1705: te rug over Java, ten handel aanbrengende van

Batavia, 4: Corg:s fijne Moeris, 10: roll: fatijn, 10: d„o Tabak, 10: Bierp:

Atrak, 4: heider Brandewijn, 1: kast met Pijpen en tagal 57: Coj: Rijst

Den Barger Vantrig Pauilus Cornelis Swenne

_„o

18:

Vertrekt dit vaartuig onder den eigenaar na Samanang op Iava, bemand

met nog 25: koppen; vervoert niets ten handel: gemonteert met 7: p„s

ijzer stucken, 8: p„s snaph: 6: p„s Pistolen 200: d: buskruit, 200: p„s koegels

inh:t 34: hansgranaten, 50: druiven 6. p„s pieken, en 10: p„s Houwers.

retourneert den 4: Jann: 1785: beladen met 60: Cojang Rijst 20: Corg: Iavakl:

en eenige kleinigheeden.

den 14: Maij vertrekt dit vaartuig, na dat het zelve was verkogt aan den Ter„

„naats oud burger Cap: Lieut: Feijt Landauw na het Gouvernement

Ternaten onder den burger van daar Barend van Thol, bemand

met nog 17: koppen en gemonteert met 5: een ponder stuckjes 50 a

kruit en 5: Houwers, vervoert 2: Corg: guinees gem: gebl: L: d:o salemp:

500: parrings 8: lasten zout, en kleenlgleeden

D„ S Chinasen Ajan Dinio.

20: _„o

stevend dit vaartuig bemand met 40: Coppen onder den Chinees Kauw

Fajieuw na Batavia, neemt mede 300: rd„s aan Contant 30: p„s

Hartibeeste vellen, en 5: picols oud koper, tot defentie 4: stukt ijzere Ca„

„non, 6: p„s snaphanen, 4: p„s Houwers, 2: p„l Pieken, 100: lb: buskruit

en 25: p: koegels inz„t Arriveert te Batavia, vertrekt weeter

van daar om te retourneeren, oog blijft dezen Jare overop Java.

Anna Maria.

Dit vaartuig heeft de eigenaase Verkogt aan den te Samarang

thuisorende tanshier getrond en ten kandel zijnde Chinees kouw

Kiko, stevende het zelve

1785: 25: August

na Samarang onder opzigt van den Chinees Koejaihob, be„

„mand met nog 16: kopen, en gemonteert met 4: ijzere stuck 10: sna„

„phanen 1: vatje kruit en 106: p„s koegels inz:t zonder Negotie

word nog voor een hier thuijshorend vaartuig gehouden

Chaloupen van Twee Masten te Samen

5:

1.

1:

1.

2:

1:

40.

40:

teot

Lasten

68:

50.

13.

17:

6

On

haren

5

16.