close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0546

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pr Transport

Den Chinees I710 Theen.

Ao 1784: 18: Septemb: Onderneemt den Eigenaar hier mede, bemand met nog 33: koppen de reise

na Batavia verioert neets ten handel. gemonteert met 3: stuck: Canon 10„

snaph: 400: p„s koegels inz:t 100: a„ Kuskruit en 20: p„s Handgranaten,

arriveert den 12: Januarij 1705: te rug over Java, ten handel aanbrengende van

Batavia, 4: Corg:s fijne Moeris, 10: roll: fatijn, 10: d„o Tabak, 10: Bierp:

Atrak, 4: heider Brandewijn, 1: kast met Pijpen en tagal 57: Coj: Rijst

Den Barger Vantrig Pauilus Cornelis Swenne

_„o

18:

Vertrekt dit vaartuig onder den eigenaar na Samanang op Iava, bemand

met nog 25: koppen; vervoert niets ten handel: gemonteert met 7: p„s

ijzer stucken, 8: p„s snaph: 6: p„s Pistolen 200: d: buskruit, 200: p„s koegels

inh:t 34: hansgranaten, 50: druiven 6. p„s pieken, en 10: p„s Houwers.

retourneert den 4: Jann: 1785: beladen met 60: Cojang Rijst 20: Corg: Iavakl:

en eenige kleinigheeden.

den 14: Maij vertrekt dit vaartuig, na dat het zelve was verkogt aan den Ter„

„naats oud burger Cap: Lieut: Feijt Landauw na het Gouvernement

Ternaten onder den burger van daar Barend van Thol, bemand

met nog 17: koppen en gemonteert met 5: een ponder stuckjes 50 a

kruit en 5: Houwers, vervoert 2: Corg: guinees gem: gebl: L: d:o salemp:

500: parrings 8: lasten zout, en kleenlgleeden

D„ S Chinasen Ajan Dinio.

20: _„o

stevend dit vaartuig bemand met 40: Coppen onder den Chinees Kauw

Fajieuw na Batavia, neemt mede 300: rd„s aan Contant 30: p„s

Hartibeeste vellen, en 5: picols oud koper, tot defentie 4: stukt ijzere Ca„

„non, 6: p„s snaphanen, 4: p„s Houwers, 2: p„l Pieken, 100: lb: buskruit

en 25: p: koegels inz„t Arriveert te Batavia, vertrekt weeter

van daar om te retourneeren, oog blijft dezen Jare overop Java.

Anna Maria.

Dit vaartuig heeft de eigenaase Verkogt aan den te Samarang

thuisorende tanshier getrond en ten kandel zijnde Chinees kouw

Kiko, stevende het zelve

1785: 25: August

na Samarang onder opzigt van den Chinees Koejaihob, be„

„mand met nog 16: kopen, en gemonteert met 4: ijzere stuck 10: sna„

„phanen 1: vatje kruit en 106: p„s koegels inz:t zonder Negotie

word nog voor een hier thuijshorend vaartuig gehouden

Chaloupen van Twee Masten te Samen

5:

1.

1:

1.

2:

1:

40.

40:

teot

Lasten

68:

50.

13.

17:

6

On

haren

5

16.