close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0017

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

fgezet

tfangen

Sarc

467.

468.

460.

470

315.

316.

—:

317.

318:

319:

320.

321:

322.

323

324

325

321

327:

328

324

574

571

Baasngen en Ver Goedingen.

de Reekening van een Bootsman

voor 400: d: Rijst belast

Bannelingen.

3: persoonen uijt hun bannissement ontslagen

Bekruijssingen

de bekruijsingen

vereijsschen meer dan oort

Een Extra attentie

alles na het voorbeeld van den Jaare 1769: en 1776: gereguld

wakendoog op den sluijkhandel

de bekruijssing na voorige voorbeelden behandeld

en met 2: pantjallings en 40: orembaijen te laten geschieden

de twee pantjallings en 4: orembaijen die het Commando na Banda over brenge

zullen kruissende reverteeren

Porrespondentien.

de Copia afgaande en aankomende brieven gaan over

ollegien

wegens den Politicquen raad niet te noteeren

komt bij de Justitie Voor

dat de boode om zijne intrecque Kuefelarijen

tot soldaat te rug geschreeven is

den President gequalificeerd om een Europees boode op te speuren

versoek van den raad van Justitie om de kinderen van den boekhouder van Loenen

ter weeskamer te laten overbrengen g’accordeert

bij Extract Justitreele Notul

ontwaard dat den Luijtenant Strek den Capitain van Gurericke over ren Jurie gedagvaard hadde

6

Iung:

419:

575:

539:

540.

541.

542:

543:

544:

506:

483

483

484.

485