close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

246

147:

448:

449:

450:

451.

452:

—.

453:

454:

455:

456.

457.

458:

459.

460.

461:

Vervolg van Pelysjeline ISeselingen

Parg.

recommandatie aan de buijten Regenten

het hospitaal door Bouwkundigen geramineerd

de opeziender der werken den t van beugte Catoarlatie bereekeningboden d ccoo guldens

de kostbaare voorstel ontsegden de Extructie der verbeetering aan den eerst get„t gelaten

versoek om approbatie

de memorie der onbequame goederen en het geladene hartshoorn

gaat verdeguld over

Hongij Togt

met de verleende annextie zoude na het genoteerde bij 8250: geschied zijn

circulair last aan de Hoofden

om de orambaijen op te zenden

waar toe regds eenige preparatien gemaakt zijn.

door het hoofd van Saparoua gelucideert

dat geheele Negorijel op ceram onlevolkt gevonden hebben

rijtt vrees voor de Pokjes

Ja zelfs gevaarlijk aan land te komen

den eerstgeteekende word nog nader van de waarheid onderrigt

Aanmerking over dat een en ander

’t en dienst neemen van 89: militairen heeft de Negorijen verswakt

schoonde gewoonlijke Commandos verzonden zijn

gepaste Consideratien

om reeden

als ter zijde

de groote Hongij in deezen Jaare

g'excuseerd

Eerstgeteekende te doen

en eenlijk de ritite door den

Inkoop

den inkoop in een rond Jaar beschreeven

In en Afschrivingen

de afschrijvingen bestaan in

twee slaven

6d/m: Tpillagie

en budstruit

462:

463

464:

465

466

528

529.

520:

531:

532.

502

534:

535

536.

537.

341

417.