close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0023

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

246

147:

448:

449:

450:

451.

452:

—.

453:

454:

455:

456.

457.

458:

459.

460.

461:

Vervolg van Pelysjeline ISeselingen

Parg.

recommandatie aan de buijten Regenten

het hospitaal door Bouwkundigen geramineerd

de opeziender der werken den t van beugte Catoarlatie bereekeningboden d ccoo guldens

de kostbaare voorstel ontsegden de Extructie der verbeetering aan den eerst get„t gelaten

versoek om approbatie

de memorie der onbequame goederen en het geladene hartshoorn

gaat verdeguld over

Hongij Togt

met de verleende annextie zoude na het genoteerde bij 8250: geschied zijn

circulair last aan de Hoofden

om de orambaijen op te zenden

waar toe regds eenige preparatien gemaakt zijn.

door het hoofd van Saparoua gelucideert

dat geheele Negorijel op ceram onlevolkt gevonden hebben

rijtt vrees voor de Pokjes

Ja zelfs gevaarlijk aan land te komen

den eerstgeteekende word nog nader van de waarheid onderrigt

Aanmerking over dat een en ander

’t en dienst neemen van 89: militairen heeft de Negorijen verswakt

schoonde gewoonlijke Commandos verzonden zijn

gepaste Consideratien

om reeden

als ter zijde

de groote Hongij in deezen Jaare

g'excuseerd

Eerstgeteekende te doen

en eenlijk de ritite door den

Inkoop

den inkoop in een rond Jaar beschreeven

In en Afschrivingen

de afschrijvingen bestaan in

twee slaven

6d/m: Tpillagie

en budstruit

462:

463

464:

465

466

528

529.

520:

531:

532.

502

534:

535

536.

537.

341

417.