close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

572:

366:

367:

368.

369.

54.

55.

5

55

11.

Scheepen en Vaartuijgen

Sarg: 330

4: Javanen en 1: balier van het schip crwerkerke agter gebleeven

331:

op de werff dienst laten doen

tot reparatie van de Lijnbaan is het neevenstaande aangemaekt

332

333:

voor reekening van d Comp.

den Jnlander is gerecommandeert

334:

goeniget te bezorgen

van het aan te maken tonwerk zal bedeeld worden

335

336:

de verleegendheijd weeg„s t agterblijven van de chialoup Batavias welvaren reeds bedeelt zijnde

337:

word daar van nader g'elucideerd

-

—.

10 volg„s de gerugten opeen der papor te Eijlanden gebleeven

338.

.

geene ongepermitteerde whaaren bij viditatien der particuliere vaartuigen ontdekt

volgens het overgaande berigt

339:

bij de origineele overgaande berigten van de Constitutie van Comp:s mindere vaartuijgen Etc: blijkt

dat 'er thans 4: pantjallingo aanhanden zijn

nevens eenige kleine vaartuigen

340:

een derzelvr als onbekwaam na Batavia gezonden

4

de overige zijn niet terrijkend tot de nodige diensten

herhaling van het eerbiedig versork om een barck en nog een of twee Pantjallings

Soldij Boeken.

433

tot de Confrontatie der soldij boeken

gecommitteerdens benoemd.

de bantwoorde soldij memori

annex Extract uijt de montheerings lijsten

een Extract Patriaoe soldi memorie

is versonden

Timmeragienen Reparatien

de ingekogte huijsen zijn afgebroken

en de bruijkbaar materiaalen ingenoomen

de oude materiaalen hebben ro„ 165:45: gehaald

415

416: