close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0027

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

572:

366:

367:

368.

369.

54.

55.

5

55

11.

Scheepen en Vaartuijgen

Sarg: 330

4: Javanen en 1: balier van het schip crwerkerke agter gebleeven

331:

op de werff dienst laten doen

tot reparatie van de Lijnbaan is het neevenstaande aangemaekt

332

333:

voor reekening van d Comp.

den Jnlander is gerecommandeert

334:

goeniget te bezorgen

van het aan te maken tonwerk zal bedeeld worden

335

336:

de verleegendheijd weeg„s t agterblijven van de chialoup Batavias welvaren reeds bedeelt zijnde

337:

word daar van nader g'elucideerd

-

—.

10 volg„s de gerugten opeen der papor te Eijlanden gebleeven

338.

.

geene ongepermitteerde whaaren bij viditatien der particuliere vaartuigen ontdekt

volgens het overgaande berigt

339:

bij de origineele overgaande berigten van de Constitutie van Comp:s mindere vaartuijgen Etc: blijkt

dat 'er thans 4: pantjallingo aanhanden zijn

nevens eenige kleine vaartuigen

340:

een derzelvr als onbekwaam na Batavia gezonden

4

de overige zijn niet terrijkend tot de nodige diensten

herhaling van het eerbiedig versork om een barck en nog een of twee Pantjallings

Soldij Boeken.

433

tot de Confrontatie der soldij boeken

gecommitteerdens benoemd.

de bantwoorde soldij memori

annex Extract uijt de montheerings lijsten

een Extract Patriaoe soldi memorie

is versonden

Timmeragienen Reparatien

de ingekogte huijsen zijn afgebroken

en de bruijkbaar materiaalen ingenoomen

de oude materiaalen hebben ro„ 165:45: gehaald

415

416: