close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0048

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§351:

het eerste poinct als gepast, voor te

dragen

§352

Edog het anderen

§ 353.

de voor gestelde prijsen accepteerd: en

n

rijzende

2=e Om eeven als in vroeger tijden den verkoop uit de Win

voor Contant te laten geschieden.

nwinti

in de gemee

Wij hebben na eene aandagtige tesumptie van dat Berigt na zeep te

onse bij eenkomst op den 8: deeser, opzigtelijk het eerste por

beslooten dien voorstel als gepast uw Hoog Edelens vo

te draagen.

Doch opzigtelijk het tweede poinct als van meerder gewig

in overweeging genoomen, dat het aan de eene zijde tot een

gter alles

groot Poulaas voor den armen inlander zoude streckeing van s

wanneer hij zijne benoodigdheijd direct konde bekoomen,

die hem nu door de tweede hand vrij duurder to staan

komt.

Dan daar aan den anderen kant den Burger hier door

afbrenk gedaan en de Maatschappij in haare winstreeker

gantsch niet gefavoriseert, maar eerder benadeeld zoude wo

„den, terwijl den eerst geteekende vermeende, dat men sich dien

te gedraagen, aan UW Hoog Edelens dispositie, op de

de cragul de

memorie van den Heer Raad Extra ordinaire Van

Teuren de dato 28: December 1785:, diesteerends om bij

den publicquen verkoop van Leijwaaten in andere koo

manschappen, als het voordeeligste voor de Comp: de Con alles 292.

samentrek

„tinueeren