close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0060

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Calculalive Bereekening van Soodanige Contanten als 'er dxtaali

schuutene Nagulen zullen benoodigt zijn in vergelijk der penningen welke onder ult

Atul 1J:

staan mitsg„s tgeen in den tijd van 12: maanden of de den Cours van het Jongst afgeloopen 8„

wijt

Debit

Per restant onder dato deeses als.

In de Groote Geld Cassa

80622:

Rd„s

12:

De Kleene Geld Cassa

30605.

32:/4:

kleede winkel

25437:

Ten Comptoir Hila

7721:

13:

d=o

Saparoua

5859.

30:¾:

d=o Haroeko

9609

30:/:

d:o Laricqub.

7143:

20.

d:o Bouro

3735:

8:½:

d=o Manipa Calculeere

1500.

rd„o 172234:

Den Verkoop van Leijwaaden uijt ’s Comp„s kleede winkel

in

't afgd„

loopene boekjaar bedraagen hebbende met dies inkoops kosten„

„de rd„os 16070: 16¼: stelle van A:o 178.8:

op

18000:

De Zegel Reekening 's Heeren geregtigheid en de helft der eijk penningen

met ult=o deeser bedraagen hebbende rd„s 1820: 33: stelle - op

1500:

Pagten welke in de eerstkoomende / mtaanden ofte van primo

september deeses Jaars tot ult„o Augustus aanstaande

staanootfangen te worden zullen monteeren

16945.

Inkomsten van ’s Comp„s zagoe Bosschen ten Comptoire Hila

in ’t afgeloopene boekjaar gesommeert hebbende

rd„s 1099: 12:

voor maanden stelle op

1000:

Inkomsten van SComp:s Zagoe Bosch te Poeloe

Tikos bren„

„gon Jaarlijks

80.

Dus zal 'er min of meer nog aan Contant so hier aan ’t Hoofd Cas„

„teel aes op de respective buijten Comptoiren benoodigt zijn

109412. 46.

Somma.

Rd„s 319172. 1