close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0102

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o p=o tot ult=o Augustus h: a: aangemaakt zijnde

het aangemaakte in de ar„

„thillerij

Affuijten van 12: lb:

3:

3: d:o

8:

d=o

9:

6:

Spaak wielen inz=t

3:

1: ammunitie wagen

2: rampaarden van 2: lb:

80: stel houten.

30: Windproppen en

20: - Kapellen:

2. Voor Waagens

8468:

zo bevrijmoedigen wij ons dit uijt het overgaand berigt

van den Arthillerij Lieutenant Strick aan te haalen

en uW Hoog Edelens ook aan te bieden de Generaale

generale sterkte van de am„

„munitie van oorlog

sterkte van het Canon Mortieren het Buskruijt scher

etc=a

§469: Neevens een vertoog van het geplaatste Canon ten

en vertoog van de plaatzing der

Cannonnen gaan over

deesen Hoofd Casteele.

§470:

Belangende het probeeren van het Buskruijt en dies

het probeeren van het buskuuijt

geopperde zwarigheden &:

bevinding mitsg„s de swaarigheeden die den Lieutenant

der Arthillerij Strick gemaakt en ons vertoond heeft

wegens de slegte gesteedheid van het nieuwe kruijt

Maguazijn aan de oostkant, zo wel als de voorgestel

verbeetering aan het westerse kruijt Maqua zijn,

uw

Wande

3