close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met oversending der papieren

welke dus lange alhier gesipon„

„neerd

5493:

boedelmeesteren vergunt om

twee Crediteuren

onder den naam van onbekende

wezen inteneemen

51494.

de staat rekening van dat Collegie

§495:

en burger krijgs kas gaan over„

5496:

eenige schoolmeesters verplaa

geseponeerde papieren, ter elucidatie en dispositie van

Hoogst derzelver veel Wijser oordeel

Door Boedelmeesteren versogt zijnde, om de boedels

van twee bij dat Coblegie voortloopende, dog en geend 25:

Jaaren opgekonnen Chineesen, met naamen GUE Eong

en olie olie tot Rd:s 49: 17: en rd„s 124: 14½: respective, bij

hunne nieuwe boeken onder den naam van onbekende

weesen, binnen slijns te mogen inneemen, hebben wij

„hen zulx toegestaan.

De staat Reekening van dat Collegie werd uw Hoog

Edelens onder de Bijlagen in eerbied aangebooden

Gelijk ook die van de Burger Krijgs Cassa, welks montan

Zeedert Ao p=o met rd„s 11: 6: vermeerdert zijnde, thans bedraagt

Rd„s 362: 25:

Ten aansien van

D

Kerkelike zaken of den

Voasdienst, uwW Hoog Edelens

met het verslag van eenige verplaatste schoolmeesters

niet accupeeren zullende

Noteeren.

gecommitt.

Catthe schisat

kerk visite,

Tenhaling van

twee Schoolm