close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0112

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met oversending der papieren

welke dus lange alhier gesipon„

„neerd

5493:

boedelmeesteren vergunt om

twee Crediteuren

onder den naam van onbekende

wezen inteneemen

51494.

de staat rekening van dat Collegie

§495:

en burger krijgs kas gaan over„

5496:

eenige schoolmeesters verplaa

geseponeerde papieren, ter elucidatie en dispositie van

Hoogst derzelver veel Wijser oordeel

Door Boedelmeesteren versogt zijnde, om de boedels

van twee bij dat Coblegie voortloopende, dog en geend 25:

Jaaren opgekonnen Chineesen, met naamen GUE Eong

en olie olie tot Rd:s 49: 17: en rd„s 124: 14½: respective, bij

hunne nieuwe boeken onder den naam van onbekende

weesen, binnen slijns te mogen inneemen, hebben wij

„hen zulx toegestaan.

De staat Reekening van dat Collegie werd uw Hoog

Edelens onder de Bijlagen in eerbied aangebooden

Gelijk ook die van de Burger Krijgs Cassa, welks montan

Zeedert Ao p=o met rd„s 11: 6: vermeerdert zijnde, thans bedraagt

Rd„s 362: 25:

Ten aansien van

D

Kerkelike zaken of den

Voasdienst, uwW Hoog Edelens

met het verslag van eenige verplaatste schoolmeesters

niet accupeeren zullende

Noteeren.

gecommitt.

Catthe schisat

kerk visite,

Tenhaling van

twee Schoolm