close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0116

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heeft veele ingeseten wegge„

„sleept

§ 504.

3573: Zielen door de pokjes ge„

„sturven

§ 505:

is aan het Hoofd Casteel ver„

„minderd

dog Continueerd nog op Ce„

ram

redenen waarom geen Ceram

„mers aan koomen

van ingeseetenen den graave gerukt en veele Negorijen

van volk ontbloot hebben.

zo mogen wij thans niet af zijn, uw Hoog Edelen

zeer reverendelijk te elucideeren, dat voor zo verro m

heeft konnen nagaan en successive alhier zijn aan

gegeeven, buijten het Eijland Amblauw en de binnen

en Zuijdkust van Ceram, van waar men nog geene

opgaave bekoomen kan en bereeds, zo mannen, vrouw

kinderen als slaaven van de Jnlanders, overleeden zijn

3573: koppen, blijkens de onder de Bijlaagen versellende

Notitie.

Dan daar deese Smertelijke plaage nu Seedert

2: @ 3: maanden tot ons bijsonder Vrugde aan dit

Hoofd Casteel eenigsints gecesseerd is, heerscht desel

„ve daar en teegen, te sterken op de buijten Compto

„ken en voornamentlijk op de binnen en zuijd Cust

van Ceram, alwaar volgens de Berigten der subal

terne Hoofden den Cerammer en Alfoer, niemand

van andere plaatsen permitteerde, bij hun aan Land

te koomen, en daar ook geene ziel beschrijving aldaar heeft

konnen gedaan worden, terwijl 'er aan dit Hoofd Casteel

zelve zeedert den tijd van 6: maanden geen Cerammer

heeft ourven aankoomen

D„o

Copia afg

„mende br„

den Heer

een tal en

„soon voor

op de buite.

een boode m

zijn