close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0117

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

55

De gehoudent

8506:

Corrispondentien met de

nabuurige Gouvernementen /: waar van de Copias der Brieven

Copia afgaande en aanko„

„mende brieven gaan over

onder de Bijlagen te vinden zijn:/ meriteert voor dit„

maal geene expresse aanhaaling Uw Hoog Edelens

attentie waardig

Onder het Hoofdees van

§507.

Inlandse Zaken zin wij

gehouden in de eerste plaats de noodige aanhaaling te doen,

dat den Gouverneur opzigtelijk de zaken der Inlanders

den Heer Gouverneur draage

en principaal bij het doen der Hongij Togten het

een tal en landkundig per„

„soon voor

houden van Conferentien met de Regenten tot de ficitatie

en beschrijving der Iatij Boomen; mitsg„s zo veele ande„

re diensten, waar toe absolut een appart perzoon ver„

eijsschen en daar beneevens een taal en Landkundig man

noodig heeft

zo hebben wij op den 2:e Junij in aanmerking neemende uw

Hoog Edelens Hafutaire ordre, bij het Reglement

op de bevordering der Dienaaren van den 29: Septemet:r

op de buiten Comptoiren mag

een boode maar gezw: klerk

1767: Tit: 3: § 4: namentlijk: dat een geswoore Clercq

zijn

als geregts Boode op de buijten Comptoiren fungee„

„ten moet.

Terwijl