close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0127

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60

Negorijen van Volk ontbloot de Nagulen meerendeels

geplukt en nog niet ingeschuurt, maar onder den

Inlander berustende zijn, in een tijd dat de gerusten willen

'er nog onlangs neegen vreemde scheepen onder Am„

blauw zoude gesien weesen, die hier van natigt kuijgende,

de geleegendheid ligtelijk zoude Capteeren om de nog

als ter zijde

overige weerloose Negorijs volkeren te Corrumpeeren.

En in zulk een geval, zoude men zulks van dit Hoofd

Casteel niet wel konnen ontdekkeng, of teegengaan

door gebrek aan de noodige vaartuijgen de vereijschte

magt en een genoegdoende Correspondentien

§ 536:

Wij hebben derhalven, Conform den voorstel, van den

de Grote Hongij in dezen Jare

Gouverneur, formeel moeten ovueeren, dat het vrij

beeter waare de gewoone groote Hongij, voor dit Jaar

g’excuseerd

te excuseeren

§537: Dan daar den Gouverneur beluijd heeft, met do Corra Corra

Bonoa des Gouverneurs eijgen Orembaij en die welke van de

onder dit Hoofd Casteel sorteerende Regenten zoude te missen

en eenlik de visite door den

zynde, gewoone visite op de buijten Comptoiren te zullen

eerstgeteekende te doen

doen

§538

zo vereeren wij ons UW Hoog Edelens van dit een en ander

de vereijschte kennisse te geven.

Daar