close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0134

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na verkoop zijner goederen de daar voor ontfangene

Contanten in risico meede neemen, of 4: precent agio„

per wissel betaalen moet.

§ 554:

zo bevrijmoedigen wij ons UW Hoog Edelens ait

een en ander, eerbiedig onder ’t oog te brengen en UW

Hoog Edelens reverentelijk voor te draagen of het

Eerbiedige vrage of de van hier

Hoogst deselve niet zoude konnen goed vinden, zulke

vertrekkende vaartuigen mac„

„casser niet zoude mogen aan„

handelaaren voor ’t vervolg te permitteeren, in hunne

„gieren

te rug reise van hier; Maccassar te mogen aan doen

ten eijnde zij daar door in staat worde gesteld, hunne

Contanten weeder in den handel te emploijeeren, en

wij doen dit heerder, uijt overtuijging, dat wanneer

§ 555:

op Maccasser de visitatie zo strickt als hier

gedaan word geene beluijting voor sluijkerijen: kan

plaats vinden.

Aaengaande de

1556.

Riecalen Bijeuen

behalven het reeds g’emgneerd

bitjet weg:s den intvoer van

duiten

en Aaverussementen

zullen wij uw Hoog Edelens ter g’eerde kennisse

brengen, dat wij behalven het hier vooren onder 5373:

teegen het opwisselen en uijtvoeren van koopere

is nog een advertissement ge

Duijken aangehaalde Advertissement alhier nog

„publiceerd

op den 4: Julij om het verswakken der Negorijen

en

Al

binn

zig

die hie

en a

„den

Iuije„

de afshr

tegen

zig