close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22:

1

P„r Transport

op Cas Baguala

2:

oe afan

Coetoemoery

„„

Vussanire

Zanai

5

Wannet

00

Lana

8.

Htilld en

Posten

onserhorige.

Iapakous

C Faroeko

33

Larugue

9

do

Bout of

5

_o

Manipa

Soldaaten

als

229

in ’t Casteel

35

in d’ Lijfwagt, van zijn welEd Gest: Heer Gouverneur

0

Aan d dosticicatie

broningen

op

Bahaar

diverse, Dienst doen deze

14:

respective, sschrif Comp als by Copersen Boekel:

12:

Pas Baguala

11

flang

6:

toetoemoetij

NusCanive

Jany

4.

Lapa

4

waynito

15:

Commandt

op Hila en, onderhorige Prsten

57

saparona

Varoek

25: Lariegue

Bruto.

3/80

Manipa

3

in 4 Haspitaal

Tam

boers en Pijpers

in ’t Casteel

Ed: Heers wagt

70

½.

Saparoua en Havoek

Marines

Capitain ter

zee en Equipagiem

an en Rootsluijden

OHuurm

wes

op d

victoria

Tantjal: D:

vrierdschap

_o

wil

Det

Quartierm: Schiemans, en Botelier daar van

1. op d’ Pantjal: 7: Willem

6: op d’ wer

Pantjalting d vriendschap

Willem

12:

Mattroosen

52

Hospitaal

op de wer

Bouro

Tants: d Vriendschap

3.

1

wopenkamer

ctopia

Delfs

17: „„

1 _o

Piversb B

rasen en Gesellen

op ziendep der wapenkamer

Meesterknegt der Huystomm.

ettelaaten

grofsmeeden

ofper, scheepst:

gesellen der wapenkamer

Smitswinkel

HuyStmmmerl

Aamd fortificatie

1: op Haroeko

op

Saparoua

in Hoopitaal

Metzelaaren

als.

2. op Bouro

8 Aan d fortificatie

10

op

1: Sawan

Haroeko

1.

Heen houwers aan d' fortificatie

scheeptimmerlieten op d’ wer„

Draaijer

kuispere

kaktemakers

schieder en Glasemaker

Zeylmaker

Diverse dienst Toenders

Geregts Boode

Boode der Jnlandse zaken

Boeke binder

geweldiger

Scherpregter

Europeese Dienaaren seld koppen

Europeese Dienaaren in deese Provintie desen Jaro onderge

dus de

digen datum meerde dan, de Memorie van Menage dicheer

In Landse Dienaaren

school en beer meesters te weeten

Opper

26: Aan hoofd last: en ond: Negorijen 120 p Haroeko

1

3: op pila

Laricque

15: Iaparoua

2: - Manipa

Jnlandse Ziel en Nagul Schrijver

Tesaamen

Dus de Inlandse Dienaren in de dese Provintie desen Jare orderheedigen

datum minder den de memorie van Mexagie dicteerd m

Javanso Zee vaaren de

Present in

dienst

zynde

23 7:

607:

1076

59:

1

60:

8:

/5:

9:

106.

28.

13:

2

6:

1

2:

1

1

1:

1.

Sterkd

volgens de

bepaaling

1226.

592

12:

9.

12:

118.

1

10

18:

3

1:

6:

3:

2:

1:

1:

1

1023:

60.

1

61

over tall:

manschap

pen

22

15

88.

van

8

118:

10:

1.

1

67

d’ bepaalen

te kort

schietende

2:

4:

4:

3

12:

1.

1

1.

35:

53.

11