close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0141

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22:

1

P„r Transport

op Cas Baguala

2:

oe afan

Coetoemoery

„„

Vussanire

Zanai

5

Wannet

00

Lana

8.

Htilld en

Posten

onserhorige.

Iapakous

C Faroeko

33

Larugue

9

do

Bout of

5

_o

Manipa

Soldaaten

als

229

in ’t Casteel

35

in d’ Lijfwagt, van zijn welEd Gest: Heer Gouverneur

0

Aan d dosticicatie

broningen

op

Bahaar

diverse, Dienst doen deze

14:

respective, sschrif Comp als by Copersen Boekel:

12:

Pas Baguala

11

flang

6:

toetoemoetij

NusCanive

Jany

4.

Lapa

4

waynito

15:

Commandt

op Hila en, onderhorige Prsten

57

saparona

Varoek

25: Lariegue

Bruto.

3/80

Manipa

3

in 4 Haspitaal

Tam

boers en Pijpers

in ’t Casteel

Ed: Heers wagt

70

½.

Saparoua en Havoek

Marines

Capitain ter

zee en Equipagiem

an en Rootsluijden

OHuurm

wes

op d

victoria

Tantjal: D:

vrierdschap

_o

wil

Det

Quartierm: Schiemans, en Botelier daar van

1. op d’ Pantjal: 7: Willem

6: op d’ wer

Pantjalting d vriendschap

Willem

12:

Mattroosen

52

Hospitaal

op de wer

Bouro

Tants: d Vriendschap

3.

1

wopenkamer

ctopia

Delfs

17: „„

1 _o

Piversb B

rasen en Gesellen

op ziendep der wapenkamer

Meesterknegt der Huystomm.

ettelaaten

grofsmeeden

ofper, scheepst:

gesellen der wapenkamer

Smitswinkel

HuyStmmmerl

Aamd fortificatie

1: op Haroeko

op

Saparoua

in Hoopitaal

Metzelaaren

als.

2. op Bouro

8 Aan d fortificatie

10

op

1: Sawan

Haroeko

1.

Heen houwers aan d' fortificatie

scheeptimmerlieten op d’ wer„

Draaijer

kuispere

kaktemakers

schieder en Glasemaker

Zeylmaker

Diverse dienst Toenders

Geregts Boode

Boode der Jnlandse zaken

Boeke binder

geweldiger

Scherpregter

Europeese Dienaaren seld koppen

Europeese Dienaaren in deese Provintie desen Jaro onderge

dus de

digen datum meerde dan, de Memorie van Menage dicheer

In Landse Dienaaren

school en beer meesters te weeten

Opper

26: Aan hoofd last: en ond: Negorijen 120 p Haroeko

1

3: op pila

Laricque

15: Iaparoua

2: - Manipa

Jnlandse Ziel en Nagul Schrijver

Tesaamen

Dus de Inlandse Dienaren in de dese Provintie desen Jare orderheedigen

datum minder den de memorie van Mexagie dicteerd m

Javanso Zee vaaren de

Present in

dienst

zynde

23 7:

607:

1076

59:

1

60:

8:

/5:

9:

106.

28.

13:

2

6:

1

2:

1

1

1:

1.

Sterkd

volgens de

bepaaling

1226.

592

12:

9.

12:

118.

1

10

18:

3

1:

6:

3:

2:

1:

1:

1

1023:

60.

1

61

over tall:

manschap

pen

22

15

88.

van

8

118:

10:

1.

1

67

d’ bepaalen

te kort

schietende

2:

4:

4:

3

12:

1.

1

1.

35:

53.

11