close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ik zoude ook gaarne aanhalen; dat in dien Hoogst denzelve

een middel konde beramen om het op den voet der gemeene Zeevaa„

„rende te reguleeren. Namelijk om aan de Militairen te verstrekken

het geen de zeevaarende tot Land Randsoen krijgen, en dezelve dus

een of twee hachjes dagen ter weeke hebben men als dan daar bij zou„

„de kunnen Continueeren: dog bedugt zijnde dat 'er een misbruik

van gemaakt zoude worden, durve ik de vrijheid niet neemen zulx

te proponeeren, schoon dan de wagt hebbenden officier verpligt

zijn 'er een wakend oog over te houden.

Dit alles zijnde, het geene den Eerbiedig en Berichter ter

Pligtschuldige nakoming van Hoogst dezelfs g'eerde ordre en

Hunner Hoog Edelheeden heilzame intentie te noteeren hadde

zal hij zig de vrije eere aanmatigen met verschuldigde Hoog agting.

te blijven /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Groot Agt=

„baare Heer en E: Heeren /::Lager:/ uwel Edele Gestrenge

Groot Agtbaare onderdanige en gehoorsaame Dienaar /:was

geteekent:/ J: U: Schneider /:in margiene:/ Amboina

den 30: Augustus A=o 1787:

JVAn