close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0208

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ik zoude ook gaarne aanhalen; dat in dien Hoogst denzelve

een middel konde beramen om het op den voet der gemeene Zeevaa„

„rende te reguleeren. Namelijk om aan de Militairen te verstrekken

het geen de zeevaarende tot Land Randsoen krijgen, en dezelve dus

een of twee hachjes dagen ter weeke hebben men als dan daar bij zou„

„de kunnen Continueeren: dog bedugt zijnde dat 'er een misbruik

van gemaakt zoude worden, durve ik de vrijheid niet neemen zulx

te proponeeren, schoon dan de wagt hebbenden officier verpligt

zijn 'er een wakend oog over te houden.

Dit alles zijnde, het geene den Eerbiedig en Berichter ter

Pligtschuldige nakoming van Hoogst dezelfs g'eerde ordre en

Hunner Hoog Edelheeden heilzame intentie te noteeren hadde

zal hij zig de vrije eere aanmatigen met verschuldigde Hoog agting.

te blijven /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Groot Agt=

„baare Heer en E: Heeren /::Lager:/ uwel Edele Gestrenge

Groot Agtbaare onderdanige en gehoorsaame Dienaar /:was

geteekent:/ J: U: Schneider /:in margiene:/ Amboina

den 30: Augustus A=o 1787:

JVAn