close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0294

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Agterstallen

men is steeds attent op de verevening der agterstallen van gerandsoeneerdens

Tat:

ruijt het te vooren staande fonds tot ƒ 1907: 8: heeft men de Bourose inmindering laten strek„

ken.

nu de inlosing gestaakt is, brenge den Cerommer geen gehoofde Menschen meer.

Arthillerij

van de Arthillerij zal in ’t najaar bedeeld worden

leederen Waarom dat in a=o p=r bij de Arth: weijnig is aangemaakt

om het gebrekt aan Europeesen, behelpt men zig alhier zo goed mogelijk

van de verplaatsing van het Canon, zal telkens bedeelt worden

van alle verrigtingen word den Heer Gouverneur kennisse gegeeven

de attentie word steeds gevestigd op de ordre nopens het kruijt

Brieven en Pepieren

bij brief van den 26: Maij L: L: is den aankomst van de scheepen ouwerkerke en

de Negotie reeds bedeelt

Waar meede de Brieven en papieren ontfangen zijn

filicitatie over de optreeding van de Edele Heer van Hoekum

en wegens de promotie van de Ed: Heeren Raden van Jndien

ileijding tot het verslag van zaken

ter Vernieuwing der slegt gestelde Boeken op de schrijf Comptoiren zijn het benodigde

verstrekt

de Positive orders van 5: Jaaren gaan onder de Bijlagen over

de gerequireerde Papieren voor Nederland insteede van de verongelukten, zullen in

’t najaar volgen

het plan van verdeediging zullen na de ordre voldaan worden

het welk door de Heer Gouverneur zal ontworpen worden

en ook een beschrijving welke posten in de Civile departementen kunnen gemenageert

Worden

de Secretarij bedienden zijn gelast geene Copia brieven hoe klein ook voor Ne„

„derland uijt te laten

vervolg

83:

84

85

160

161:

162:

163

164:

2:

4:

5