close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0326

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de reeden, dat de Goemoet touwen, niet kunnen geleverd werden, is

principaal geleegen in, dat hiergeen lijn baan is en niet dan son„

der groote moeyte en kosten kan gemaakt werden, om in dezelve

swaar touren aan te slaan zynde anders de Goemoet daar

toe wel te bekomen en de schaarsheijd wat hoog opgegeeven.

Menlaatgeen midselen onbezogt ter bekooming van de beno„

digde goemoet tot het slaan van touwerke Aan over dit poinct

voor Hun Hoog Edelens meede onderhouden zijnde, hoopt men

bij eene volgende geleegendheijd in staat te zijn Haar Edele Hoog

Agtb:s nader en voldoender te zullen konnen elucideeren.

56

Men Schijnt echter uijt het na„

der bericht ’t geen uE van voor

melden Smit gevordert hebben

te moeten opmaaken, dat bij uE

bedenkelijkheid is overgebleeven

omtrend de richtige behandeling

van dit werk: En vermids in Zaa„

„ken van dien aart de aller grootste

zorgvuldigheijd behoord te worden

gebruijkt, zo verwagten wi, dat uE: de

geenen die het zelve aangaat tot eene

stipte nakominge van hunne pligt

zullen houden, en geene de allermin

„ste afwijking van den zelven ge„

„doogen

Het goed voor uijt zicht ’t geen wij

blijkens § 38 van onsen generaale

Brief van den voorleeden Jaare

hadden wegens het meerdere ge

bruijk dat volgens der Ministe„

„ren toenmalig schrijven zoude

kunnen worden gemaakt van de

Goemoet touwen en trossen is nu

weeder geheel vereideld door de

onverwagt op gave der Minis

ters