close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welke ter Adsistentie voor en met Rijst en

Banda na derwaards gedepecheert is:/ tot heeden niet is

zout beladen na bdanda gezonden nlog niet

op komt daagen

koomen opraagen; of schoon, dat kieltje aldaar ten eersten

ontladen en herwaards te rug gesonden is, zo dat wij tans ge

men moet dus geloof defereren aan de

gerugten van dies rampon.

loof moeten defereeren, aan de versprijde gerugten, wegens

het verongelukken van gem: Chialoup

door dit ongeluk kan men van 520:

„da niet adsisteeren.

Door dit onvoorsien en ongeluckig toeval, is het niet

moogelijk geweest de Bandase Ministers met een Pan„

„tjalling te assisteeren.

terwijl men selfs buijten staat is § 2d:

En Wij selven hebben ons buijten staat gevonden de soo hoog

gesteld de houtwerken van Bouro te laten

afhalen

benoodigde houtwerken voor de Arthillerij als andersints, van

Boura te kunnen laten afhaalen

verzoek om met vaartuijgen 522:

spoedig voorzien te worden.

Dit doet ons bij UW Hoog Edelens op het ootmoedigst

moteeren om met de verzogte en op onsen Eijsch bekent ge„

„stelde vaartuijgen ten spoedigsten gerieft te werden, ter

voorkooming van verdere ongeleegendheijd.

't berigt van den Equip: meester § 23:

uijt een tans overgaand origineel Berigt van onsen Equi„

nopens de vaartuijgen die hier bestteomplo

ijeeren zijn gaan over

„pagie opzigter Wolsgaard, zullen uw Hoog Edelens

des behagende ontwaaren, welke vaartuijgen hier bev:t te emplo„

„veezen zijn

§ 24:

door den Raad g’advoneerd.

de daar bij voorkomende sentimenten word: En Wij bevrijmoedigen ons, de bij dat berigt voorkoomende

Sentimente