close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0353

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welke ter Adsistentie voor en met Rijst en

Banda na derwaards gedepecheert is:/ tot heeden niet is

zout beladen na bdanda gezonden nlog niet

op komt daagen

koomen opraagen; of schoon, dat kieltje aldaar ten eersten

ontladen en herwaards te rug gesonden is, zo dat wij tans ge

men moet dus geloof defereren aan de

gerugten van dies rampon.

loof moeten defereeren, aan de versprijde gerugten, wegens

het verongelukken van gem: Chialoup

door dit ongeluk kan men van 520:

„da niet adsisteeren.

Door dit onvoorsien en ongeluckig toeval, is het niet

moogelijk geweest de Bandase Ministers met een Pan„

„tjalling te assisteeren.

terwijl men selfs buijten staat is § 2d:

En Wij selven hebben ons buijten staat gevonden de soo hoog

gesteld de houtwerken van Bouro te laten

afhalen

benoodigde houtwerken voor de Arthillerij als andersints, van

Boura te kunnen laten afhaalen

verzoek om met vaartuijgen 522:

spoedig voorzien te worden.

Dit doet ons bij UW Hoog Edelens op het ootmoedigst

moteeren om met de verzogte en op onsen Eijsch bekent ge„

„stelde vaartuijgen ten spoedigsten gerieft te werden, ter

voorkooming van verdere ongeleegendheijd.

't berigt van den Equip: meester § 23:

uijt een tans overgaand origineel Berigt van onsen Equi„

nopens de vaartuijgen die hier bestteomplo

ijeeren zijn gaan over

„pagie opzigter Wolsgaard, zullen uw Hoog Edelens

des behagende ontwaaren, welke vaartuijgen hier bev:t te emplo„

„veezen zijn

§ 24:

door den Raad g’advoneerd.

de daar bij voorkomende sentimenten word: En Wij bevrijmoedigen ons, de bij dat berigt voorkoomende

Sentimente