close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0355

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

160

Wij ons flateeren/ niet zo hoog zullen loopen, dan die welke be„

steed werden, aan het onderhoud van twee Chialoupen

„E

Bij een ander Berigt van gem: Equipagiemeester Wolsgaard,

§ 21

den staat der lijnbaan worden bij een an=

„der berigt H: H: Ed: aangetoond.

/: het welk de bij lagen deeses verseld gaat:/ kunnen UW Hoog

Edelens bij geliefte beschouwen, den staat den Lijn baan; welke

reparatie deselve vereijscht en welk sortement van gemoed

touwerken hier kan aangemaakt en geslagen werden.

§ 28: Een Rapport waar aan wij onsgevoelen en goedkeure hegten; Wes„

men refereerd zig aan dat Rapport

halven wij ons in eerbied daar aan gedraagen, onder Communi„

de gevorderde reparatie zal gevolg genoocatie, dat wij op den 11: Maij beslooten hebben, de gevorderde teparatie

„men, en H: H: Ed: den uijtslag daar van

nader bedeelt worden.

aan de Lijnbaar te laaten gevolg neemen, en wij zullen niet in ge„

breeke blijven, UW. Hoog Edelens den uijtslag daar van in het

tot de leverantie van goemoed, word den

vervolg te beveelen en zo veel mogelijk den Jnlander tot de Leveran„

jnlander geanimeerd en alle inconvementen

uit weg geruijmd

„tie van gemoed annemeeren, om de schaarsheijd daar van, mitsg„

andere inconvenienten uijt den weg te ruijmen.

§ 29:

Het schip ’t Lam in den voorleeden Jaare de rijse na Banda

’t schip ’t Lam heeft de reijse na Ban-

da met gekregen.

niet hebbende kunnen krijgen, heeft dus het Comptoire Saparoua

niet aangedaan en hier door is men buijten staat geweest, het

en heeft dus Saparoua niet kunnen selve, aldaar, de gerequireerde Nagulen in de geven, tot preservatie

aan doen ter inneem van nagulen

van de Noten musschaaten:

§ 30:

Aan de ordre betrekkelijk de Javaanse

uw Hoog Edelens gevenereerde ordre, betreckelijk

zeevarende zal g’observeerd worden

Edel