close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0363

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in koop

eo

i

A

Eing

164

§ 51: Op den 27: Januarij hebben wij voldaan aan onse belofte met het

men heeft een preuve genomen om de voor„

varige restant lijmaten te demanueeren,

neemen eener preuve of men de voorjarige testant Lijwaten konde

van de handsetten, dog door het gebrek aan Contanten heeft men

niet meer dan een Jnkoops bedraagen van ƒ6692:16: 4: omgezet,

behaalde advanden op dezelve

egter met een winst van ƒ6207: 6: 8: dan Wel 93: p„r C=to door den

anderen of liever 85¾: op de Cormandelse 94:¼: op de Suratse

en 249: op ’t Iavaas Product

P 52:

Om de armoede en het algemeen geld gebrek te gemoed te koo„

om de Matsolappij van de winst te doen gan=

deeren heeft men 6: maanden uijtstel aan

men ende Maatschappij in dit droevig tijds gewrigt egter zoo veel

de koopers verleend.

mogelijk van de winst te doen Gaudeeren, hebben wij de koopers

ses maanden uijtstel tot de betaling moeten verleeden, wijl

wijl dezelve anders niet te animeeren

waren.

geene derzelve anders te animeeren was, iets hoegenaamt te

koopen:

UW Hoog Edelens zien hier uijt ten klaarsten dat

§ 53:

betoging van de algemeene armoede

het niet aan onse pogingen, maar aan de algemeene armoede

hapert.

§54: A hoe Wel de in deesen Jaaren aangebragte Lijwaten meede

de desen Jaare aangebragte lijwaten

hebben weijnig bloed bij gezet„

een winst derving voor de Comp hebben uijt gemaakt; want

wijnig of geene blauw Zijwatens de bij den verkoop en exces

„sive winst afgeworpen hebben/. ontfangen zijnde heeft dit niet veel

bloed bij geset en de beschadigde Lijwaten /:excepto de Guinees

Comp„s ouds zoort / zijn meede van de gewilste Cortementen

geweet, meede een toevallig ongeluken, embelijk brengen di

van