close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenl

ze

de

14

m

175

te duijdelijk dickeert, om in het vervolg alle bedorve buskruijt

met Twee Capitaalen advans te laten. vergoeden.

§ 132

Ingevolge van welke gevenereerde trikte ordre, wij noodzaa

ondersoek aan wiende oorzaak van

bederff moet worden toegeschreeven

kelijk moesten treeden, tot het onderzoek aan wie de oorzaak

van het bederf van dit Busk uuijt moest toegeschreeven werden,

en Guerike wierd gelast zich voldoende

te voerantwoorden.

en wij hebben dierhalven den Capitain Militair van Juericke

gelast, zig voldoende te verantwoorden nademaal hij de buij„

te wagt bij het in A:o 1784: ter onser vergadering gepresenteerd

en uw Hoog Edelens ter aprobatie toegezonden berigt

als been droog en volkoomen bequaam tot het bergen van

Buskruijt heeft aangeweesen

§ 133.

Bij zijne op den 24: Maart gediende verantwoording, beschul„

beschuldig den Luit:t strek aan plicht

versuijm.

digde denzelven den Luijtenant der Arthillerij Areck van

pligt versuijm, in het niet lugten en keeren ter gestelde

tijd en volgens de order van het Buskruijt, dat in de Buijten

wagt geleegen heeft

Den Arthillerij Lieutenant even genoemd, toonde bij een

§ 134

de monstratien met bij gevolde ver„

addres en bij gevoegde verklaering der Arthilleristen aan

„klaringen van den laasten daarteegen

dat deze beschuldiginge hemten onregte aangeduijt wierd,

en de monstreerde dat alle mogelijke pligt betragting tot

preservatie van het kruijt was gewerkstellingd.

§135: Dog van Pueticke hield hier teegen staande, niet

alleen