close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0385

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenl

ze

de

14

m

175

te duijdelijk dickeert, om in het vervolg alle bedorve buskruijt

met Twee Capitaalen advans te laten. vergoeden.

§ 132

Ingevolge van welke gevenereerde trikte ordre, wij noodzaa

ondersoek aan wiende oorzaak van

bederff moet worden toegeschreeven

kelijk moesten treeden, tot het onderzoek aan wie de oorzaak

van het bederf van dit Busk uuijt moest toegeschreeven werden,

en Guerike wierd gelast zich voldoende

te voerantwoorden.

en wij hebben dierhalven den Capitain Militair van Juericke

gelast, zig voldoende te verantwoorden nademaal hij de buij„

te wagt bij het in A:o 1784: ter onser vergadering gepresenteerd

en uw Hoog Edelens ter aprobatie toegezonden berigt

als been droog en volkoomen bequaam tot het bergen van

Buskruijt heeft aangeweesen

§ 133.

Bij zijne op den 24: Maart gediende verantwoording, beschul„

beschuldig den Luit:t strek aan plicht

versuijm.

digde denzelven den Luijtenant der Arthillerij Areck van

pligt versuijm, in het niet lugten en keeren ter gestelde

tijd en volgens de order van het Buskruijt, dat in de Buijten

wagt geleegen heeft

Den Arthillerij Lieutenant even genoemd, toonde bij een

§ 134

de monstratien met bij gevolde ver„

addres en bij gevoegde verklaering der Arthilleristen aan

„klaringen van den laasten daarteegen

dat deze beschuldiginge hemten onregte aangeduijt wierd,

en de monstreerde dat alle mogelijke pligt betragting tot

preservatie van het kruijt was gewerkstellingd.

§135: Dog van Pueticke hield hier teegen staande, niet

alleen