close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0393

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

relens

ds,

179

redenen waarom dat in top:r bij de Anthil: de meeste eerbied op Gelderen: Wijl dit zijn oorzaak heeft

te

weijnig is aangemaakt

gevonden, in het gering getal Ambagtslieden bij dit Corp„o

mitsg=s het gebrek aan houtwerken wijl men geen geleegend„

heid gehad heeft, de op Bouro ingereedheid leggende te kun„

„nen laten afhaalen.

5 168

Het gebrek aan Europeeschen doet ons zoo goed mogelijk

om het gebrek aan Europeesen behelpt men

ons behelpen en wij Wenschen van Harten, dat uw Hoog

zig afhier zo goed mogelijk.

Edelens eens instaat mogen gesteld worden een ruijm ont„

zet herwaards te schikken ten eijnde het Arthillerij wee„

sen in beeter aanzien te brengen.

§ 162.

Met de overzending van het vertoog van de plaatsing der

van de verplaatsing van het Canon zal

Canons zal Jaarlijks gecontinueert werden, en bij verande„

telkens bedeelt worden.

„king zal men bedagt zyn ingevolge de order uwer Hoog

Edelens schuldpligtig kennis te geeven.

Geend verrigtinge werden gedaan of den eerst geteekende werd

§ 163:

van alle verrigtingen word den heer gou„

direct daar van kennis gegeeven, en hij betuijgt opregt, niets

pnent kennisse gegeven.

onbezogt te laten, ’t welk eenigsints strekken kan tot Corser„

„vatie van het Buskruijt, dog hoe ongelukkig men in deeze

poginge slaagt, is hier vooren teefs aangehaald.

zoo meeds de attentie die steeds gevestigd werd

§ 164:

de attentie word steeds gevistigd op de

op de g’eerde ordre der Heeren Meesters ten opzigte van

ordre nopens het kritijt

het kruijt en dies vergoeding bij bederf:

D„