close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 168: 1081: lb: Rijst aan den Gezaghebber van de Pantjalling Delft

1081: lb: rijst op reekening van den gezagheb=

„ber op de Pantjallangs Delft

Lourens Pieters die hij op een over gebragte parthij ten Com„

„toire Laricque te min heeft uijtgeleevert.

§ 169.

Onder de uijtgeleeverde Ladingen hebben, wij het verdere

omtrent de uijtgeleeverde ladingen

is bereeds verhandelt

dat tot deese materie betrekking heeft; verhandelt, wij

gaan dus over tot de

§ 170:

Negotie Boeken tot welke

gecommitt=s benoemd tot de Con=

„frontatie der vogatie boeken

examinatie en Confrontatie wij de gewoone Gecommitteer„

dens benoemd hebben

De b'antwoorde bevinding op de negotie boeken de a=o 178½.

§ 171

d’ beantwoorde bevinding van A=o

178½: is onder de bijlagen.

door den negotie Boekhouder op den 26: April gedient is op

der de Bijlagen dezes gevoegd

§ 172:

In het opmaken der onkost reekeningen van scheepen

de ordre napens het opmaken der onkost

reek: is de Nogotie bedinden aan bevolen

&=a zal de g’ordonneerde oplettendheid plaats vinden en de

Negotie besienden is Copia Extract hier van Spreekende

ter hunner narigt afgegeeven

§ 173:

De vermindering der

Lasten en vermaerderng der

Winsten

de

rls.

d

de fm

der