close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0398

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 168: 1081: lb: Rijst aan den Gezaghebber van de Pantjalling Delft

1081: lb: rijst op reekening van den gezagheb=

„ber op de Pantjallangs Delft

Lourens Pieters die hij op een over gebragte parthij ten Com„

„toire Laricque te min heeft uijtgeleevert.

§ 169.

Onder de uijtgeleeverde Ladingen hebben, wij het verdere

omtrent de uijtgeleeverde ladingen

is bereeds verhandelt

dat tot deese materie betrekking heeft; verhandelt, wij

gaan dus over tot de

§ 170:

Negotie Boeken tot welke

gecommitt=s benoemd tot de Con=

„frontatie der vogatie boeken

examinatie en Confrontatie wij de gewoone Gecommitteer„

dens benoemd hebben

De b'antwoorde bevinding op de negotie boeken de a=o 178½.

§ 171

d’ beantwoorde bevinding van A=o

178½: is onder de bijlagen.

door den negotie Boekhouder op den 26: April gedient is op

der de Bijlagen dezes gevoegd

§ 172:

In het opmaken der onkost reekeningen van scheepen

de ordre napens het opmaken der onkost

reek: is de Nogotie bedinden aan bevolen

&=a zal de g’ordonneerde oplettendheid plaats vinden en de

Negotie besienden is Copia Extract hier van Spreekende

ter hunner narigt afgegeeven

§ 173:

De vermindering der

Lasten en vermaerderng der

Winsten

de

rls.

d

de fm

der