close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

of de Capitainen der Burgerij en Chineesen ontdekt gewor„

den, niet teegenstaande hem nauwkeurig ondersoek na

is hier niet te vinden

denzelven.

§ 195:

Op den 20: December a p=o hebben wij aan den predikant

vergunning om twee huisen in een te trekken

Ceije vergunt, om een agter zijn huijs geleegen en eertijde

daar aan gehoord. hebben Erf, in een te mogen trekken.

§ 196.

Door een Justituele Commisie Wijk en Rooij mels„

de wegen bruggen brandspuiten zijn gevisiteer

ters, zijn volgens overgaand berigt, de weegen, Bruggen,

Brandspuijten en dies gereedschappen gevisiteerd.

§ 197.

Den van Ternaten alhier geartiveerde Boekhouder

Een boekhouder heeft den eed van Notaris

gedaan.

Arie Coomans, hebben wij den bed als Notaris Ca„

„ten doen, wijl den Eerste klerk Schouten bij provisie

het secretariaat van Justitie Waarneemende als zova„

„nig niet konfungeeren.

§ 198:

voor den ontfangst uwer Hoog Edelens gevenereerde

versoek om in sequistratie berustende

penningen van Cos.

rescriptie, is door den te Banda remoreerende, en op die

tijd alhier aanweezig zijnde Burger Hendrik Jacobsz:

als gemagtigde van den meede Burger Jan Josias Cos, bij

bij ons versoek gedaan, om voor denzelven de alhier onder

sequestratie berustende penningen te mogen ontfangen op

fundament, dat het proces tegens hem voldonge en ge„

„terminneeg

permakteerd was; dog wij hebben dit versoek van de

van de hand geweezen.

hand

denz

een to

noper

die

met ac