close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0410

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

of de Capitainen der Burgerij en Chineesen ontdekt gewor„

den, niet teegenstaande hem nauwkeurig ondersoek na

is hier niet te vinden

denzelven.

§ 195:

Op den 20: December a p=o hebben wij aan den predikant

vergunning om twee huisen in een te trekken

Ceije vergunt, om een agter zijn huijs geleegen en eertijde

daar aan gehoord. hebben Erf, in een te mogen trekken.

§ 196.

Door een Justituele Commisie Wijk en Rooij mels„

de wegen bruggen brandspuiten zijn gevisiteer

ters, zijn volgens overgaand berigt, de weegen, Bruggen,

Brandspuijten en dies gereedschappen gevisiteerd.

§ 197.

Den van Ternaten alhier geartiveerde Boekhouder

Een boekhouder heeft den eed van Notaris

gedaan.

Arie Coomans, hebben wij den bed als Notaris Ca„

„ten doen, wijl den Eerste klerk Schouten bij provisie

het secretariaat van Justitie Waarneemende als zova„

„nig niet konfungeeren.

§ 198:

voor den ontfangst uwer Hoog Edelens gevenereerde

versoek om in sequistratie berustende

penningen van Cos.

rescriptie, is door den te Banda remoreerende, en op die

tijd alhier aanweezig zijnde Burger Hendrik Jacobsz:

als gemagtigde van den meede Burger Jan Josias Cos, bij

bij ons versoek gedaan, om voor denzelven de alhier onder

sequestratie berustende penningen te mogen ontfangen op

fundament, dat het proces tegens hem voldonge en ge„

„terminneeg

permakteerd was; dog wij hebben dit versoek van de

van de hand geweezen.

hand

denz

een to

noper

die

met ac