close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0417

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

om twee krank besoekers.

Wij tot ons leedweesen aanhalen dat wij de versogte Twee krank

bezoekers niet hebben mogen ontfangen, waar door onse ver„

leegendheijd te grooter geworden is, te meer wijl het weeshuijs

noodzaakelijk een man vordert, om de kinderen in ’t zelve

te onderwijsen waar toe de twee alhier aanhanden zijnde oude

en afgeleefde menschen niet in staat zijn: Weshalven wij UW

Hoog Edelens eerbiedig versoeken, op ’t gunstigste in dit

word, andermaal vervogt

ons gebrek te willen voorsien.

§ 222: De Predikanten geeven ons bijsonder Hoffe tot Contente

de predicanten geven genoegen.

ment; zoo over hun Eerwaardens gedrag als iever en stigting

D„s Somerdijk deesen Jaare de groote kerk en school visite

5223:

’t rapport van de kerk en schoolvisitie

op de Eijlanden Boero, Manipa, Boanoa, de binnen Cust van

Ceram en de buijten Comptoiren, mitsg„s in ’t Lij timonse ge„

„bergte verrigt hebbende, zoo laten wij het Rapport onder de

gaat onder de bijlagen over.

Bijlagen de zes afgaan

§ 224:

De groote kerk Catechisatie is na Jaarlijkse gewoonto,

de groote kerk Catechisatie is geschied.

ten bij weesen van Twee Leeden uijt onse vergadering gedaan en

§ 225: Eenige schoolmeesters zijn opvoordragt van den kerken raad

en eenige schoolmeesters verplaats.

verplaatst

§ 226: Als ouderlingen der Hollandse en maleijdse gemeentens,

aanstelling van onderlingen in de Hol=

hebben wij ontslagen, Nicolaas Galloo en Willem

„landse

Simouw