close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is per ouwerkerke verzonden.

§ 274

1: groete en 94: Jonge nagulboomen uijt

geraeijd.

§ 275.

het rapport en affteekening van Sawan„

gaat onder de bijlagen over.

§ 276.

den onderkoopm: Bourghelles met 1: Cor

1e Corre en 5: orembaijen na Bouro gezonde

199

hebben wij den eersten per ’t schip ouwerkerke versonden,

onder eerbiedig versoek aan uw Hoog Edelens den„

„zelven na zodanige plaatsen te Willen te legeeren, dat hem

de geleegendheid benomen werd nimmer weeder dit heen

te koomen.

Onder het doen van voorm: Hongij sogt zin ter order

van den Gouverneur te Kamariang omgeveld en vermeld

Een vrugtdragende en 94: Jonge Egte nagul boomen

Den Lieutenant der Arthillerij Streck van zijne

Commissie te verteekende heeft, bij een schriftelijk Rapport

en bij gevoegde afteekening vertoond, hoedanig de Post te

Sawaij vergroot en met geschut vermeerdert is: welk

berigt en kaart wij de vrijheijd neemen uw Hoog Ede„

„lens onder de Bijlagen deses aan te bieden

Den onderkoopman Bourghel les, met

Een Corre corre en vijf orembaijen uijt de vloot

afgezonden, om aan het door den Gouverneur bij de

Jnstructie voorgeschreeven te voldoen: Waar bij hem

gelast werd, ingevoege UW: Hoog Edelens gevenereer„

„de ordre om de Extiapatie van Specerij boomen op onge

„permitteerde plaatsen met kragijt door de zetten, en

dus doenlijkst te beletten, dat geene andere vreemde

natien hier van gebruijk maken, zoo heeft denzelven

zig