close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0433

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is per ouwerkerke verzonden.

§ 274

1: groete en 94: Jonge nagulboomen uijt

geraeijd.

§ 275.

het rapport en affteekening van Sawan„

gaat onder de bijlagen over.

§ 276.

den onderkoopm: Bourghelles met 1: Cor

1e Corre en 5: orembaijen na Bouro gezonde

199

hebben wij den eersten per ’t schip ouwerkerke versonden,

onder eerbiedig versoek aan uw Hoog Edelens den„

„zelven na zodanige plaatsen te Willen te legeeren, dat hem

de geleegendheid benomen werd nimmer weeder dit heen

te koomen.

Onder het doen van voorm: Hongij sogt zin ter order

van den Gouverneur te Kamariang omgeveld en vermeld

Een vrugtdragende en 94: Jonge Egte nagul boomen

Den Lieutenant der Arthillerij Streck van zijne

Commissie te verteekende heeft, bij een schriftelijk Rapport

en bij gevoegde afteekening vertoond, hoedanig de Post te

Sawaij vergroot en met geschut vermeerdert is: welk

berigt en kaart wij de vrijheijd neemen uw Hoog Ede„

„lens onder de Bijlagen deses aan te bieden

Den onderkoopman Bourghel les, met

Een Corre corre en vijf orembaijen uijt de vloot

afgezonden, om aan het door den Gouverneur bij de

Jnstructie voorgeschreeven te voldoen: Waar bij hem

gelast werd, ingevoege UW: Hoog Edelens gevenereer„

„de ordre om de Extiapatie van Specerij boomen op onge

„permitteerde plaatsen met kragijt door de zetten, en

dus doenlijkst te beletten, dat geene andere vreemde

natien hier van gebruijk maken, zoo heeft denzelven

zig