close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0473

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

215

Hongij gezelschap en den Resident van Capelle, de kerk

en school alhier, en bevond dezelve tot zijn Edele genoe„

„gen, in een bequaame staat, waar na zijn Edele de rond uijt

met dies ringmuur en Batterijen ging bezigtigen, dog be„

„vond dit alles in eene deplorabele staat, zijnde de Muuren

van het een zo wel als het andere, tot in de fundamen„

„ten gescheurd en op veele plaatsen ruijm een voet breed

van elkanderen geweeken.

Daarna begaf zijn Edele zich naar de plaats, welke tot het

bouwen van eene nieuwe sterkte was geprojecteerd, doch berond

dezelve daar toe ten eenemaale ongeschikt, als zijnde een mon„

„rasse grond, daar de plaats waar de Ronduijt is, niet alleen

vrij geschikter, maar de grond ook vrij Steeviger is, en dus

het erigeeren van een nieuwe sterkte, op de funtamenten

van het oude fort, volgens zijn Edele gedagten, min kost„

„baarder moest zijn, dan nieuwe fundamenten aanteleggen

gemerkt dat aan dat gestigt nog veele Materialen waren

die geemploijeerd konnen worden en dat de aldaar in voorraad

zijnde Houtwerken voor een Compendieux werk, toerijkende zijn

mitsg=s dat het opwerpen van een Batterij op de fandamenten

van het oude, met een enkel gebouw daar binnen, defensief genoeg

en veel menagieuser zal uijtkomen, buijten en behalven, dat, om

een nieuw werk uijt de grond op te voltooijen, een lange tijd ver„

eijscht en 'er andere werken voorhanden zijn, die niet minder

nood zakelijk

E

1a