close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

en Haroekose Jnlanders welke reeds zeedert een halve maand

alhier aangekomen waren, een groote gedeelte aan de koorts en

swaare buijk loop laboreerde; weshalven de Heer Gouverneur

daar omtrend ordre stelde, en aan de meede gekomene Orem„

baijen demandeerde, om zo lang men hier nog zoude moeten

vertoeven beurtelings alle avenden 2: orembaijen voorzien met

water vaten, naar de revier Soehawaij afte zenden, ten eijnde

dagelijks met versch water geriefd te kunnen worden.

Des nnamiddags arriveerde nog eenige Alfoerse Regenten

en Capitains van de revier Suppalewa en eenige van onder de

revier Talla om bij de Heer gouverneur hunne Complimenten

afteleggen

Des avonds versogte het Saparouas opperhoofd Blondeel

van de Heer Gouverneur permissie om voor een paar dagen

naar zijn Comptoir te mogen terug keeren, daar by te kinnen

geevende; dat zijn E: Dogtertje, volgens een op ’t moment ont=

vangen Brief van desselfs Huijsvrouw zeer slegt Dag, en

men aan haar leeven wanhoopte weshalven zijn wel Edele

gem: E: Blondeel daar toe licentie verleend waarna hijt

arondmaal gehouden hebbende, des nagts 12: uuren met zijn

orembaij van hier vertrok:

Dingsdag den 7: dito, In den morgen stond vertrok den tot dus verre de Hongij

reijs