close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0494

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

en Haroekose Jnlanders welke reeds zeedert een halve maand

alhier aangekomen waren, een groote gedeelte aan de koorts en

swaare buijk loop laboreerde; weshalven de Heer Gouverneur

daar omtrend ordre stelde, en aan de meede gekomene Orem„

baijen demandeerde, om zo lang men hier nog zoude moeten

vertoeven beurtelings alle avenden 2: orembaijen voorzien met

water vaten, naar de revier Soehawaij afte zenden, ten eijnde

dagelijks met versch water geriefd te kunnen worden.

Des nnamiddags arriveerde nog eenige Alfoerse Regenten

en Capitains van de revier Suppalewa en eenige van onder de

revier Talla om bij de Heer gouverneur hunne Complimenten

afteleggen

Des avonds versogte het Saparouas opperhoofd Blondeel

van de Heer Gouverneur permissie om voor een paar dagen

naar zijn Comptoir te mogen terug keeren, daar by te kinnen

geevende; dat zijn E: Dogtertje, volgens een op ’t moment ont=

vangen Brief van desselfs Huijsvrouw zeer slegt Dag, en

men aan haar leeven wanhoopte weshalven zijn wel Edele

gem: E: Blondeel daar toe licentie verleend waarna hijt

arondmaal gehouden hebbende, des nagts 12: uuren met zijn

orembaij van hier vertrok:

Dingsdag den 7: dito, In den morgen stond vertrok den tot dus verre de Hongij

reijs