close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„volg en ten allen tijden, hen onder het gezag en bescherming van

de EComp: te submitteeren de ordres van de Comp:e zonder de

minste teegenstreeving te observeeren en met sComp:s onder„

danen in ’t generaal en de Ingeseetenen van onder de Provin„

„tie Amboina in't bijzonder, in goede verstand houding en

vriendschap te leeven

Alle welke articulen, hen ten duijdelijksten voorgehou„

den zijnde, zo quamen zijlieden ananien te antwoorden

in de eerste plaats bereijdwillig te zijn, voortaan alle dispe„

„ten onder elkanderen, voor vergeeten en vergeeven te houden

en in vreede en vriendschap te leeven.

Op het tweede Artikulen w'er met hun weeten geen specerij

Boomen bij hun gecuctiveert worden en voortaan deselve

zullen aanwijzen aan die geenen welke tot het extispeeren

derzelve, door de EComp mogte uijtgezonden worden

Op het derde poinct, beloofden zijlieden, geene gemeenschap hoe

genaamd met den geweesen Capitain Pelakahoe te zullen

houden, ter Contrarie, dezelven alle mogelijke schade te zullen

en te willen toebrengen waar toe op dit articul door de Hoofd Regen„

„ten en Capitains van de Drie Revieren Suppalewa, Ethij en Sal„

la staande vergadering expresselijk om een schriftelijk Consent

wierden versogt, om gepermitteerd te worden, dat zij gezamentlijk,

of ieder in ’t bijzonder, den berugten Capitain Sanirie Pelakahoe

alzo denzelven met zijne aanhangers, in hunne Negorijen met

noorden