close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0502

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„volg en ten allen tijden, hen onder het gezag en bescherming van

de EComp: te submitteeren de ordres van de Comp:e zonder de

minste teegenstreeving te observeeren en met sComp:s onder„

danen in ’t generaal en de Ingeseetenen van onder de Provin„

„tie Amboina in't bijzonder, in goede verstand houding en

vriendschap te leeven

Alle welke articulen, hen ten duijdelijksten voorgehou„

den zijnde, zo quamen zijlieden ananien te antwoorden

in de eerste plaats bereijdwillig te zijn, voortaan alle dispe„

„ten onder elkanderen, voor vergeeten en vergeeven te houden

en in vreede en vriendschap te leeven.

Op het tweede Artikulen w'er met hun weeten geen specerij

Boomen bij hun gecuctiveert worden en voortaan deselve

zullen aanwijzen aan die geenen welke tot het extispeeren

derzelve, door de EComp mogte uijtgezonden worden

Op het derde poinct, beloofden zijlieden, geene gemeenschap hoe

genaamd met den geweesen Capitain Pelakahoe te zullen

houden, ter Contrarie, dezelven alle mogelijke schade te zullen

en te willen toebrengen waar toe op dit articul door de Hoofd Regen„

„ten en Capitains van de Drie Revieren Suppalewa, Ethij en Sal„

la staande vergadering expresselijk om een schriftelijk Consent

wierden versogt, om gepermitteerd te worden, dat zij gezamentlijk,

of ieder in ’t bijzonder, den berugten Capitain Sanirie Pelakahoe

alzo denzelven met zijne aanhangers, in hunne Negorijen met

noorden