close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0513

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

235

„baaij met 19: Schooten gesalueert en waarna om 7: uuren

aanboord quam, het Saparouas Opperhoofd Blondeel

welke den Heer Gouverneur met zijn Ed: behouden komst

tot hier toe quam Complimenteeren; komende vervolgens

meede agter den anderen bij de Heer Gouverneur de orangkaijs

van de Negoryen Kamariang en Sererwawang, met

den Schoolmeester dier beijde Negorijen, om hunne verpligte

homage aan zijn Ed: te bewijsen, rapporteerende den Eersten

van de Heer Gouverneur teevens, dat zijn zoon, gisteren morgen

naar ’t bosch gaande, om eenige Houtwerken te kappen Circa 3:

meijlen boven bij de Revier waira in't bosch had ontmoed, eenige

plantjes van Nagul Boomen en daar onder een groote, van omtrend

drie voet dik waar van hij een tak met dies bladeren te huijs heeft

gebragt, dewelke gemelde orangkaije tans van de Heer Gouverneur

vertoonde en bevonden wierd van Egte Nagul Boomen te zijn.

Dan dewijl het zeer donker en bereeds over 10: uuren was, de„

pecheerde zijn Edele gem: Regenten weeder naar hunne Nego„

rijen, onder toezegging dat zijn Edele op Morgen zelfs aan de

wal zoude komen en daar omtrend de nodige orders stellen

Circa 11: uuren voor de Negorije Samariang het anker op 21: v=m

water toegelaten en het Hoofd Blondeel tot hier toe bij de Heer

Gouverneur aanboord gebleeven zijnde, verzogte denzelven

van zijn Ed: om vooraf te mogen vertrekken ter receptie van

zijn Ed: op zijn Comptoir Saparoua 't welk hem door Hoogst

denselven