close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0514

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

denselven toegestaan zijnde, bleef de vloot hier leggen tot

Woensdag den 15: Dito, des morgens te 6: uuren begaf zig de Heer Gouverneur

met het Hongij gezelschap aan de wal, alwaar zyn Edele ten eersten

Een Corporaal met 9: Europeesche gemeene Militairen op twee

orembaijen verdeele, demandeerde om met het volk van de Negorij

Camariang alhier in ’t bosch te doorkruijsen, alle de daar in

te vindene Nagul Boomen om te vellen en de Jonge spruijtjes of

plantjes, uijt de grond te rukken in dezelve aan zijn Ed: op Saparoua

te vertoonen, ten welken eijnde de Hoofden van de voorsz: orem„

„baijen, zijnde die van Nalahia en Iuhaha, gelast wierden, ge

melde Militairen te adsisteeren, en ze vervolgens na Sa=

parocia over te brengen

Naar welke verrigting zijn Edele een wandeling in de Negorij

ging doen en visiteerde ook teevens de kerk en School, gelasten„

„de bij die geleegenheijd aan den orangkaij, om de kerk welke reeds

met adappen gedekt en op houte pilaaren staat, dog voor ’t overige

nog niet bemuurd was, daarmeede zonder verzuijm te bewerk„

„stelligen, gelijk denzelven daar bij gelast werd, om een Previkstoet

met dies kap ende verder benodigde tafel en Banken klaar

te maken, waar toe zijn Edele hem tot de voltooijing van dit

een en ander nog 2: Jaaren tijds vergunde, onder toezegging van bij

nalatigheijd gevoelig te zullen gecorrigeerd worden

vervolgens de school bezigtigende, vond zijn Edele dezelve in

een